12 augustus 2018 2 min lezen


Oude ICT afvoeren en wetgeving voor bedrijven

Particulier of bedrijfsafval

Ieder huishouden heeft wel afgedankte hardware, overtollige ICT, oude computers of elektronica staan, klaar voor hergebruik of recycling. De wetgever maakt onderscheidt tussen afval afkomstig van particulieren, dat vaak gratis bij de gemeentelijke milieustraat ingeleverd kan worden en ICT afval van bedrijf of instelling dat als "bedrijfsafval" wordt aangemerkt. De status zal ook veranderen naarmate de hoeveelheid oploopt. Zo kan een ondernemer als privépersoon een printer naar de milieustraat brengen. Heeft hij er 5 uit het bedrijf en nog een kopieermachine, dan liggen de zaken weer anders.

Verantwoordelijkheid voor bedrijven

Afval van elektrische en elektronische apparaten, AEEA, is voor particulieren gratis in te leveren omdat het van belang is, schadelijk stoffen op de juiste manier op te vangen en kostbare grondstoffen te recyclen voor hergebruik. Bedrijven zijn als eigenaar van afval zelf verantwoordelijk voor een juiste afvoer en verwerking van hun afval. Een ondernemer of instelling zal als "ontdoener" dan ook een gespecialiseerd bedrijf in de arm moeten nemen om de afvoer te regelen. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de rolcontainer die periodiek wordt geledigd. Afvalbedrijven zullen u in de regel "ontzorgen" en helpen bij het nakomen van uw verplichtingen.

Geregistreerde afvalbedrijven

Bedrijven die afval verhandelen, bemiddelen, vervoeren of inzamelen dienen wettelijk geregistreerd te zijn. Hiermee tonen zij aan te beschikken over vakkennis, financiële stabiliteit en goed gedrag. Of dit zo is kunt u zelf nakijken op de site van het NIWO. Zorg dat u zaken doet met een geregistreerd bedrijf. Indien u afval laat afvoeren zult u na afloop te allen tijde een compleet ingevulde zgn. "begeleidingsbrief" voor het transport van afval moeten ontvangen. Hierop staat alle nodige informatie over de betrokken partijen, het soort afval en de verwerking en is bedoeld is voor uw administratie.

Eénmalige opruimactie

Nu zullen de meeste bedrijven of instellingen niet wekelijks overtollige apparatuur willen laten opruimen. Het opsparen van oude hardware gebeurt dan ook vaak over een langere periode. Het opberghok, de kelder of een andere ruimte is dan de aangewezen plek om het allemaal op te slaan. Op een gegeven moment dient er ruimte vrij gemaakt te worden wegens uitbreiding personeelsbestand of u gaat simpelweg verhuizen. Laat u informeren door een ICT-Recycling specialist over het ophalen van computerafval. U krijgt antwoord op vragen als: welke apparaten kunnen worden afgevoerd, wat is de waarde, waar komt het terecht, wat gebeurt er met de nog aanwezige bedrijfsdata? Recycling Best weet als geen ander wat erbij komt kijken om ICT-afval veilig, professioneel te recyclen.