11 juni 2019 3 min lezen


De verwerking van E-waste

"Wat doen jullie er eigenlijk mee?"

Deze vraag wordt ons vaak gesteld tijdens het opruimen van oude ICT hardware bij een bedrijf of instelling. Heel logisch, want u hebt uw oude apparatuur al een tijdje apart staan. Na wat googelen hebt u ons gevonden, een afspraak gemaakt en daar staan we dan, klaar om al uw oude computers, printers, monitoren en overige electronica in te laden voor recycling. Een mooie uitspraak "we gaan het recyclen", maar wel een wat algemene term. Hieronder een beknopte uitleg over de verschillende stappen binnen recycling;

De inzameling

Op het moment dat u beslist dat u van oude ICT af wilt omdat het kapot of verouderd is, ontstaat wettelijk gezien "bedrijfsafval" en begint het transport vanaf u als "ontdoener" naar een zogenaamde inrichting. Dit is een bedrijf met een vergunde opslaglocatie voor afval van derden. Tijdens het opruimen en inladen bij u op locatie proberen we al zoveel mogelijk te sorteren op de mogelijke stappen in de latere verwerking. Het transport van bedrijfsafval dient altijd te gebeuren met wettelijke vervoersdocumenten.

Sorteren en opslaan

Ieder apparaat of onderdeel bestaat uit verschillende soorten materialen. De voornaamste zijn metaal, kunststof en printplaat. Op basis van de verhouding en de kwaliteit van de materialen, wordt er handmatig gesorteerd. Gevaarlijke onderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen of toners worden verwijderd. Overige criteria voor het sorteren zijn; mechanische of handmatige demontage en een sortering op basis van veilige verwerking zoals bijvoorbeeld bij kwik- of loodhoudende LCD monitoren en beeldbuis Tv's het geval is. Naast de recyclingwaarde van E-Waste, kunnen ook de verwerkingskosten per soort apparaat enorm variëren. Dit alles noemen we "voorbereiding tot recycling" en omdat de vervolgstappen voor elke soort weer anders zijn, gebeurt dit ook vaak weer bij verschillende bedrijven. Vaak in Nederland, maar ook in andere EU-landen.

De bewerking

Nadat er genoeg is verzameld en opgeslagen gaan de apparaten, meestal per vrachtauto, naar een locatie waar bewerkt wordt. Samengestelde apparaten zullen uit elkaar moeten en omdat handmatige demontage duur is, gebeurt dit vaak d.m.v. een shredder. Dit is een grote hakmolen die een brei van centimeters grote stukjes plastic, metaal en printplaat op een lopende band spuwt. Vervolgens ontstaan via zeefinstallaties, magnetisme, sensor-techniek en toch een beetje handmatig nasorteren, de zgn. fracties. Grote bergen met kleine stukjes gelijksoortig plastic, metaal of printplaat. Omdat deze materialen er in vele verschillende laag- tot hoogwaardige kwaliteiten zijn, zijn er ook vaak 10-tallen verschillende fracties.

Grondstof of halffabrikaat

De fracties vinden hun beurt weer de weg naar bedrijven die een zgn halffabricaat maken. Nieuwe plastic korrels voor nieuwe kunststof producten, metaal gaat naar de staalfabriek of aluminiumsmelter en printplaat gaat naar een raffinaderij voor de goudstaven. Vaak grote bedrijven met dito industriële installaties. Dit is ook het moment waarop afval weer in product veranderd. Zo proberen we 100% van het ingezamelde gewicht aan apparatuur weer een nieuwe bestemming te geven in een nieuw product. U merkt dat uw oude elektronica tijdens de hele recycling-weg heel wat stappen doorloopt en verschillende bedrijven, verschillende taken in de keten uitvoeren. Een inzamelaar kan er dus geen goud uit halen. En de raffinaderij kan uw oude computers niet komen ophalen. Ieder bedrijf vervuld z'n taak en werkt samen in een keten die we voor het gemak "Recycling" noemen.